Fasader

Syfte

Att stärka tänderna eller ändra tändernas färg.

Redigera Radera

Behandlingstid

1-3 timmar beroende på hur många fasader som skall användas.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Allmänna tandläkare eller tandläkare som specialiserar sig på kosmetisk tandvård.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Allmänna tandläkare eller tandläkare som specialiserar sig på kosmetisk tandvård.

Redigera Radera

En fasad är ett tunt skal som är limmat eller cementerat på tandens frontyta. En fasad görs antingen i plast eller porslin. Fasaden är i hög grad en kosmetisk lösning som används för att ändra formen på tänder och ditt leende.

Redigera Radera

Det finns olika skäl till att få en fasad gjord. Ofta är fasader en optimal behandling av:

 • Tänder som är förstörda av karies.
 • Tänder som knäckts av slag.
 • Mycket missfärgade tänder.
 • Om du önskar ändra dina tänders utseende rent generellt.
 • En tanduppsättning med sneda tänder som du önskar få riktade.
Redigera Radera

Så länge det finns en kvarvarande tandstruktur är det möjligt att få en behandling med fasader.

Redigera Radera

Det finns olika typer av fasader. Fasader är antingen gjorda av plast eller porslin, i vilka det finns flera varianter.

Plastfasader
Vanligtvis görs plastfasader direkt i munnen hos tandläkaren som en vanligt, andra fyllning. Denna fasad kan göras på ett tandtekniskt laboratorium efter tandavtryck som gjorts hos tandläkaren. Du kan läsa mer om fyllningar här.

Porslinsfasader
Porslinsfasader tillverkas i flera olika material:

 • Cerec-porslin använder cad cam utrustning för att tillverka den här fasaden.   
 • E.max är en ny stark porslinsfasad med avsevärd styrka. Den kan användas i cad cam utrustning i block för slipning.
 • Empress-porslin tillverkas i laboratorium efter patientens modeller.
 • Da Vinci-porslin är en patenterad porslinsfasad vars laboratorium ligger i Kalifornien. 
 • Lumineers är en speciell typ av ultratunna porslinsfasader, gjorda av patenterade cerinat. Det är en stark fasad, vilket innebär att det förbereds och slipas mindre av tanden än med andra fasadbehandlingar. Tjockleken på fasaderna är jämförbar med kontaktlinser varför de ofta kallas "kontaktlinser för tänderna". Lumineers kan placeras över existerande kronor och bryggor.
Redigera Radera

Innan behandlingen sätts igång gör tandläkaren en behandlingsplan och ger ett kostnadsförslag. När ni har kommit överens gör tandläkaren en lätt slipning av tänderna som ska behandlas. Därefter tar tandläkaren ett avtryck av dina tänder, antingen med konventionell avtrycksteknik eller med digital avtrycksteknik. Med hjälp av avtrycket tillverkas fasader som anpassats efter din tanduppsättning. Ofta får du gjort provisoriska plastfasader tills dina fasader är klara för att sedan limmas fast på dina tänder.

Du kan alltid få information om själva ingreppet, proceduren och eventuella förhållningsregler från tandläkaren. 

Redigera Radera

Alla lyckade tandbehandlingar bygger på egen insats när det gäller god munhygien. När du fått gjort en fasad ska du följa riktlinjerna för god munhygien. Du kan läsa mer här. Vidare är det viktigt att gå på efterkontroll av fasaden men även att göra regelbundna tandläkarbesök.

Redigera Radera

Om fasaden är i plast kan den ofta missfärgas under en kortare eller längre period pga. den mikroporösa strukturen i plasten. Om du får gjort en fasad i helkeramiskt porslin undviker du missfärgningen.

För både plast- och porslinsfasader gäller: 

 • Är fasaden byggd på en bra resttand ökar hållbarhet då bindning till resttanden blir starkare.
 • Är fasaden byggd på en mindre tandstruktur minskar hållbarheten eftersom bindningen blir svagare. 
 • Om du gnisslar tänder kommer fasaden hålla kortare än normalt. Kontakta tandläkaren för råd. 

Under och efter behandlingen kan du behöva sova med en bettskena på natten för att undvika starkt bett och slitage.

Redigera Radera

Det finns flera fördelar med att ha fasad. Några av de väsentligaste fördelarna är: 

 • Förlorad tandstruktur byggs upp.
 • Det avlägsnas inte så mycket av din egen tand vid behandling med fasader.
 • Missfärgningar, fläckar och lite sneda tänder döljs av fasader.
 • Form och färg kan ändras - ofta kallat en "total make-over" eller Hollywood-leende.
Redigera Radera

En fasadbehandling har ett antal nackdelar. Det kan vara:

 • Den kan slås av eller tappas om bindningen till tanden är försvagad. Om så är fallet ska du kontakta tandläkaren.
 • Om den är i plast kan den bli missfärgad.
 • Direkt efter behandlingen kan det bli kortvariga ilningar som snabbt avtar efter tandborstning eller genom applicering av fluortandkräm.
Redigera Radera

Om du upplever att fasaden är lös ska du kontakta tandläkaren.

Redigera Radera

En fasad i plast eller porslin kan ersättas med en krona i plast eller porslin.

Redigera Radera

När du får gjort en fasad kan du uppleva följande biverkningar:

 • Ilningar - det går ofta snabbt över.
 • Tillvänjning av den nya tanduppsättningen. Det kan kännas lite ovant i början.
Redigera Radera

Bildserien illustrerar behandlingsprocessen med fasader.

Redigera Radera