Tandutdragning

Syfte

Att förhindra att inflammation från en mycket dålig tand sprider sig. 

Redigera Radera

Behandlingstid

10-60 minuter beroende på svårighetsgrad.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos allmäntandläkare eller tandläkare specialiserad på kirurgi.

Redigera Radera

Med tandutdragning menas att man avlägsnar en tand. Det kan finnas olika orsaker till att du behöver dra ut en tand: 

Redigera Radera

Behandlingen börjar med en röntgenbild för att se rotkomplexet och det omkringliggande benet. Därefter bedövas tanden med hjälp av ledningsanalgesi alternativt infiltrationsbedövning för att ge den mest effektiva bedövningen, Tandläkaren kontrollerar, innan själva utdragningen påbörjas, effektiviteten av den lagda bedövningen. Om patienten fortfarande kan känna något, kompletteras bedövningen tills dess effekt är 100 %. Tandläkaren lossar försiktigt tanden med en "mejsel"  och kan sen lyftas ut med en extraktionstång, så att tanden inte spricker i benet. Tandköttet runt hålet efter tanden trycks samman för att minska blödningen efter utdragningen. Detta kompletteras eventuellt med en sutur så att biverkningar efter ingreppet minimeras. Recept på antibiotika och smärtstillande medicin kan också eventuellt skrivas ut. Du kan få en tid för kontroll och borttagande av eventuella stygn en tid efteråt.

Redigera Radera

Efter själva tandutdragningen är det vissa riktlinjer du bör följa:

  • Undvik att dricka och äta mycket varm mat och dryck.
  • Vänta med att borsta området tills efter 1-2 dygn och var noga med att göra det försiktigt.
  • Skölj munnen med Klorhexidin eller Hextril.
  • Sov eventuellt med huvudet något högt. 

Du kan alltid efterfråga en skriftlig procedur hos tandläkaren. 

Redigera Radera

När en tand blivit utdragen, efterlämnar den ett hål. En del väljer att leva med ett hål i tandraden, med de flesta använder en ersättningsmöjlighet för den saknade tanden. Det kan vara en brygga, ett implantat eller en delprotes. Det rekommenderas att ersätta den utdragna tanden, då alla tänder är viktiga för att bibehålla optimal bitfunktion, tandställning mm. Då kan du också undgå att få muskulära obehag, huvudvärk mm. 

Redigera Radera

Vid tandutdragning kan du uppleva olika biverkningar som:

  • Smärta.
  • Efterblödning.
  • Inflammation.
Redigera Radera

Om du fortsätter ha mycket ont, eller om smärtorna förvärras efter tandutdragningen, ska du vara noga med att kontakta din tandläkare. Din tandläkare ger dig råd och berättar hur du ska förhålla dig fortsättningsvis. 

Redigera Radera

De första dygnen kan du uppleva en lätt blödning. Denna avtar snabbt. Om inte blödningen slutar, kontakta din tandläkare som eventuellt kan behandla dig med att sy i efterhand. 

Redigera Radera

Det första dygnet är det en god idé att använda ett kallt omslag (en påse is, frusna ärtor eller liknande) i 20 minuter på området. Om inte inflammationen lägger sig efter ett par dagar, kontakta tandläkaren för eventuell vidare kontroll och efterbehandling som extra desinfektion av området eller antibiotikabehandling.

Redigera Radera