Proteser

Syfte

Byte av saknade/dåliga tänder och rekonstruktion av tuggförmåga.

Redigera Radera

Behandlingstid

1 dag till 4 veckor.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos tandläkare och kliniska tandtekniker.

Redigera Radera

Proteser används som ersättning för saknade eller dåliga tänder. Proteser är en avtagbar lösning, som också kallas tandproteser. En protes är designad för att likna och fungera som dina egna, naturliga tänder och den omkringliggande vävnaden. Dagens proteser kan se mycket realistiska och naturliga ut samtidigt som de är bekväma. 

Redigera Radera

Proteser används för att ersätta saknade eller dåliga tänder i munhålan. Tandlossning kan bero på olika orsaker som parodontit, karies och trauma/olyckor. Att du saknar en eller flera tänder kan kanske ha en negativ inverkan på ditt självförtroende pga. ett ändrat utseende, bett och förmåga att tugga maten. Dina tänder ger struktur och stöd till dina kinder, därför kan en saknad tand resultera i slappare och infallna kinder som får dig att se äldre ut. Det är därför viktigt att dina saknade tänder ersätts snarast möjligt. 

En protes sätts därför in i munnen och fungerar som dina egna tänder för att undvika sammanfall av ditt käkben. 

Redigera Radera

Vid första konsultationen kommer tandläkaren att värdera dina behov och genomföra en grundlig undersökning av din lämplighet för protes. Om ditt tandkött är mycket platt, kan det vara nödvändigt att förbehandla både de existerande tänderna och eventuellt tandköttet innan behandlingen kan påbörjas. 

Redigera Radera

Det finns olika former av proteser som ersättning för förlorade tänder och valet beror på din nuvarande ben- och tandstatus. 

Delprotes
Saknar du ett par tänder används ofta en delprotes. En delprotes är avtagbar stålbygel med tänder. Delproteser kan utöver att ersätta förlorade tänder också förhindra att dina existerande friska tänder flyttar sig och därmed ändrar sin placering. Se bild 1 och 2  (unitor).

Övergångsprotes
En övergångsprotes stöds at tandköttet (protesunderlaget) och har enkla böjda byglar. Denna används om du saknar ett par tänder och resten av tänderna är i dåligt skick så att du ska få flera tänder utdragna senare. Denna protes kan lätt utvecklas i takt med att fler tänder dras ut. Protesen är gjord av akryl. Se bild 3. 

Helprotes
Om du saknar alla dina tänder - både i överkäken och i underkäken- kan en komplett helprotes vara lösningen för dig. Oftast är helproteser tillverkade av akryl.
Den moderna kosmetiska tandvården har ett brett utbud av material tillgängligt för tillverkning av proteser. Din tandläkare kan informera dig om de olika möjligheterna - bland annat den nyaste, mest flexibla Valplast kosmetisk protes. Se bild 4.

Redigera Radera

Om det rör sig en kvarvarande uppsättning tänder - dvs det finns stadiga tänder i käkarna - kommer den första konsultationen ske hos din tandläkare, då en klinisk tandtekniker inte måste slipa på tänderna. Vid tandlöshet görs konsultationen hos en klinisk tandtekniker. 

Därefter tas ett avtryck av ditt tandkött och/eller dina resterande tänder. Sedan stöps avtrycket till gipsmodeller och används för att tillverka din protes, så att den tillverkas i förhållande till din mun och efter tandläkarens exakta specifikationer. 

Om dina tänder ska behandlas eller dras ut, behöver ditt tandkött och omkringliggande vävnad läka innan den slutliga protesen görs. Vid sådana tillfällen kan en tillfällig protes sättas in för att läkeprocessen ska få ta den tid den behöver och för att du inte ska vara utan tänder under tiden. Läkningen kan ta flera månader, därför kan det bli nödvändigt att ändra den tillfälliga protesen under tiden. 

Redigera Radera

Tandproteser hålls på plats av det undertryck som uppstår mellan ditt tandkött, saliven och själva protesen. Om du saknar saliv, kan fixativ (protes-lim) användas mellan tandköttet och protesen.

Helproteser kan ha en tendens att lossna och orsaka problem när du försöker äta vissa livsmedel. Denna olägenhet kan minskas genom att sätta fast tandproteser efter tidigare behandling med implantat. Denna behandling kan därför hjälpa dig att slippa bekymmer om att protesen lossnar eller faller ut. 

Flera patienter väljer behandling med implantat, då proteserna sitter bättre fast. Trots ett högre pris förbättrar implantatbehandlingen patienternas livskvalitet betydligt, då de får "fasta tänder" igen.

Bilden visar en hybridprotes- en protes som klickas fast på implantat (trycklås).

Redigera Radera

Nedan finner du riktlinjer för hur du underhåller din protes: 

 • Protesen ska hållas ren vid alla tillfällen. Om din protes börjar få beläggningar eller fläckar som inte kan avlägsnas med normal tandborstning, ska din tandläkare ge protesen en professionell rengöring. 
 • Besök din tandläkare regelbundet för att försäkra dig om att dina proteser är i gott skick och fortfarande passar. Tandköttets och det underliggande benets form kan ändra sig med tiden. Om protesen sitter löst, kan den förorsaka irritation och inflammation i underlaget och därmed skapa problem med att äta och tala. 
 • När du inte använder din tandprotes, rekommenderas starkt att du borstar protesen och lägger den i ett glas kallt vatten. Du kan eventuellt tillföra speciella rengöringstabletter till vattnet. 
 • Du ska alltid borsta och skölja din protes, eventuellt med särskild tvål, innan du sätter tillbaka den i munnen. 
 • På natten bör du ta ut proteserna så att tandköttet får luft och vila. Härmed kan de fuktas med din naturliga saliv som håller tandköttet friskt. 
Redigera Radera

Livstiden på proteserna beror på många olika faktorer som hur du sköter dem och hur mycket du använder dem. Vidare är både slitage och åldrande normalt. Över tid kan proteser lossna som följd av förändringar i din mun. Ditt tandkött krymper och ditt bett ändrar sig. I detta fall behöver du antingen en ändring av din protes eller en ny protes. Det tar normalt 6-10 år för munpartiet att ändra sig, därför bör du förvänta dig nya proteser vart 6-10 år. 

Protesernas livstid är förutsatt att du upprätthåller en optimal munhygien och underhåller protesen efter föreskrifterna. 

Redigera Radera

Det kan nämnas en rad fördelar med del- och helproteser: 

 • Du får något att tugga med.
 • Du behåller avståndet mellan käkarna så att din käkled inte belastas olämpligt.
 • Du kan le igen.
 • Du får ett tärt ansikte utfyllt. 
Redigera Radera

Som vid andra behandlingsmetoder finns det också en rad nackdelar vid användning av proteser: 

 • Du kan uppleva obehag i tandköttet när du äter hårda saker. 
 • Hårda eller elastiska livsmedel kan få protesen att lossna. 
 • Du kan uppleva problem med irritation, små sår och inflammation.
 • Proteser kräver speciella rengöringsmedel, instruktioner och extra uppmärksamhet i förhållande till alternativen. 
 • Proteser kan lossna och se onaturliga ut om de inte matchar ditt tandkött. 
 • Vid proteser kan metallkanter och byglar vara synliga i  munhålan. 
 • Benförlust är ofta ett problem för folk som haft tandproteser i många år. 
Redigera Radera

Alternativa metoder för att ersätta saknade tänder är implantat och bryggor. Dessa två behandlingsmetoder är fasta lösningar, medan protesen är avtagbar. 

Redigera Radera

En teleskopprotes är en avtagbar kombinationsdelprotes. Den avtagbara delen påminner om en unitor, skillnaden är att det inte finns synliga byglar på teleskopprotesen. En teleskopprotes är för dig som bara har få, mindre stabila tänder kvar. 

Tillvägagångssätt
De få tänderna prepareras till branta, närmast fyrkantiga spetsar, varefter det görs avtryck av käken och tänderna. Därefter tillverkar laboratorieteknikern guldspetsar till tänderna och samtidigt den avtagbara del som ska kunna glida ner över överdragen. Spetsarna sätts på och fästs på tänderna. Där det finns en spets, finns motsvarande hålighet i den avtagbara delen av ersättningen, om det till exempel finns 4 tänder med spets, finns motsvarande 4 håligheter i delprotesen. 

Fördelar med en teleskopprotes:

 • Det finns inga synliga byglar.
 • Konstruktionen stabiliserar lätt lösa tänder. 
 • Ersätter lossnade tänder.

Nackdelar med en teleskopprotes:

 • Du ska hålla spetsarna och den avtagbara delen av protesen rena. Detta görs genom att ta ut den lösa delen och därefter rengöra denna och hålrummen. 
Redigera Radera