Invisalign

Syfte

Att rätta till alla tänderna i munnen.

Redigera Radera

Behandlingstid

6-18 månader.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos tandläkare som är certifierade för Invisalign.

Redigera Radera

Invisalign är en serie avtagbara, genomskinliga skenor som specialtillverkas för dina tänder. Invisalign korrigerar dina tänder till en mer optimal tandställning så att du får ett rakt och jämnt leende. 

De nästan osynliga skenorna är tillverkade av ett material som är specialutvecklat för Invisalign-systemet. Skenorna är tillverkade av ett starkt, medicinskt termoplastik-material. Vid Invisalign-behandlingen kommer dina tänder att flytta sig lite i taget och gradvis flytta sig till den förväntade slutpositionen. Dina skenor ska därför bytas varannan vecka så att de fortsätter att sitta tätt över dina tänder. 

Redigera Radera

Invisalign-skenor ändrar dina tänders position med hjälp av ett kontrollerat, skonsamt tryck. Invisalign styr kraften av rörelse per skena, ca 0,2 och 0,3 mm - och tidpunkten för rörelsen. Under varje behandlingsperiod är det endast bestämda tänder som ändrar position med hjälp av den berörda skenan. Detta resulterar i att tänderna flyttar sig till önskad förutbestämd position med hjälp av ett effektivt trycksystem. 

Under en Invisalign-behandling kan det finnas behov av att sätta fast "knappar" på fram/baksidan av några av dina tänder för att ge skenan något att greppa fast vid. 

Redigera Radera

Invisalign kan användas till att behandla en rad ortodontiska fel, både enkla och komplicerade. Invisalign kan korrigera följande: 

 • Mellanrum mellan tänderna.
 • Vid brist på utrymme i din käke, så att dina tänder inte passar in som normalt. 
 • Ett korsbett -både i den övre och den nedre käkhalvan.  Ett korsbett är att flera tänder i överkäken biter på insidan av tänderna i underkäken på någon av sidorna medan resten av tänderna i överkäken biter på utsidan. 
 • Djupt bett - när tänderna i överkäken överlappar tänderna i överkäken betydligt. 
 • Underbett - när underkäkens tänder sticker ut över framtänderna i överkäken. 
 • Sjukdom i käkleden. Vissa personer kan ha sjukdomar i käkleden, som kan förbättras med Invisalign. Andra upplever, att de förblir oförändrade eller förvärras. 
 • Om dina tänder har förskjutits sedan tidigare behandling med skenor, kan Invisalign ofta avhjälpa den förskjutning som skett. 

Det är viktigt att besöka en Invisalign-tandläkare för att undersöka hur en behandling med Invisalign passar dina behov, och vilka resultat du kan uppnå.

Redigera Radera

Din tandläkare kommer att bedöma om du är lämplig för en Invisalign-behandling. De flesta vuxna kan använda Invisalign för tandreglering och det finns även en speciell serie skenor som kan användas av tonåringar, kallad Invisalign Teen. Du bör dock konsultera en Invisalign-tandläkare för att undersöka om behandlingen är optimal för din situation. 

Du kan hitta en Invisalign-tandläkate genom att välja den kompetensen under sektionen Hitta tandläkare

Redigera Radera

Behandlingen börjar med en inledande konsultation hos en Invisalign-tandläkare, där ni diskuterar komplexiteten, varaktigheten och planen för själva behandlingen. När dina tänder blir bedömda som lämpliga för Invisalign-behandling, kommer tandläkaren att göra ett avtryckröntgenbilder samt foton av dina tänder. Utifrån detta och tandläkarens anvisningar kommer dina skenor att tillverkas. 

Du får en skena specialtillverkad för dina tänder, som du ska ha på i 2 veckor åt gången. Varannan vecka ska du byta till en ny skena, som gradvis kommer att ändra positionen på dina tänder - ca mellan 0,2 och 0,3 mm. Denna procedur fortsätter tills dess det önskade slutresultatet är uppnått. Antalet skenor beror på själva tandregleringsplanen. 

Konsultationsintervallerna varierar från person till person beroende på situation. Det vanliga är att du går på kontroll var 4:e, 6:e, 8:e eller 10:e vecka för att kontrollera hur skenorna ändrar dina tänders position och att behandlingen går som planerat. Konsultationen varar normalt mellan 10-20 minuter. Kontrolintervallerna kan liknas vid vanliga skenor, dock är själva konsultationen kortare, då skenan inte ska justeras vid besöket. 

Vid trångställning måste man bereda plats genom att slipa emellan tänderna.

Redigera Radera

En Invisalign-behandling kan vara mellan 6-18 månader. Själva varaktigheten beror på komplexiteten på behandlingen samt den valda behandlingstiden. Behandlingstiden kan liknas med varaktigheten på en behandling med traditionell tandställning. Den typiska Invisalign-behandlingen varar mellan 9 och 18 månader.

Redigera Radera

Invisalign är en avtagbar skena. Skenorna ska bäras hela tiden under behandlingen, förutom när du äter mat, godis eller dricker läsk, borstar tänderna och använder tandtråd, tandstickor eller interdentalborste. Invisalign ska därför bäras mellan 20-22 timmar per dygn. Om inte detta är fallet, kan du riskera att Invisalign-behandlingen tar längre tid än först planerat. 

Redigera Radera

Invisalign ska tas ut vid alla måltider, vid tandborstning och användning av tandtråd, tandstickor eller interdentalborste. Detta gäller också snacks och tuggummi, som annars kan fastna i skenorna. 

I motsats till en traditionell skena med tråd och beslag kan du äta och dricka vad du vill under behandlingen. Det är viktigt att du borstar dina tänder och rengör mellanrummen mellan tänderna efter varje måltid och innan du sätter in skenorna igen, så att du fortsatt upprätthåller en god munhygien

Rökning avråds under Invisalign-behandlingen, då skenorna kan riskera att bli fläckiga eller missfärgade - och då är de inte längre "osynliga". 

Redigera Radera

Din Invisalign-skena ska rengöras 2 gånger om dagen - morgon och kväll- liksom den dagliga munhygienen. Skenorna rengörs genom att:

 • Att borsta och skölja skenorna i ljummet vatten med tandkräm.

Det är viktigt att du upprätthåller en optimal munhygien innan skenorna sätts tillbaka i munnen. 

Redigera Radera

Vid en ortodontisk behandling är det viktigt att bära skena efter själva behandlingen så att tänderna hålls fast i den nya optimala positionen. Om tänderna ska förbli i den idealiska positionen, ska du bära den skena du blivit anvisad. I de flesta fall blir din sista skena under Invisalign-behandlingen din tillfälliga skena tills dess du och tandläkaren har beslutat om en fast lösning. Tandläkaren ger råd om hållbarheten av resultatet och den långsiktiga fasta lösningen. 

Om du inte använder den fasta lösningen, kan du riskera att dina tänder flyttas bort från den ideala tandställningen och faller tillbaka mot den ursprungliga positionen. Resultatet beror därför i hög grad på om du använder skena, till exempel retentionsskena, efter Invisalign-behandlingen.

Redigera Radera

Som vid andra ortodontiska behandlingar kan du uppleva ett tillfälligt obehag de första dagarna när skenen satts på dina tänder. Obehaget kan upplevas i början av varje behandlingsperiod. Obehaget är en tryckande känsla som endast är ett tecken på att skenorna skonsamt flyttar dina tänder. Det är därför ingen orsak till oro. 

Redigera Radera

De flesta upplever ingen förändring i sitt sätt att tala med Invisalign i munnen. Det är dock en inledande tillvänjningsperiod förknippat med en ortodontisk behandling, och du måste därför vänja dig vid att ha skenan i munnen. 

Redigera Radera

Invisalign är en säker behandlingsform för tandreglering. Invisalign-behandlingen flyttar dina tänder till den önskade positionen med hjälp av ett kontrollerat trycksystem. 

Redigera Radera

Invisalign är inte skadlig så länge du är noga med att upprätthålla en god munhygien. Du ska därför vara noga med att rengöra både tänder och skenor under Invisalign-behandlingen, så att du rengör din mun optimalt.

Redigera Radera

I förhållande till andra ortodontiska behandlingar finns en rad fördelar vid behandling med Invisalign. Följande kan nämnas:

 • Invisalign-skenor är nästan osynliga, och det är därför många som inte kommer att lägga märke till att du använder en skena. 
 • Invisalign är avtagbar, och du kan därför äta och dricka som du vill. 
 • Det finns inga synliga metallbeslag eller metalltrådar. 
 • Du spenderar mindre tid med justeringar hos tandläkaren i förhållande till vanlig tandställning.
 • Du kan se hur dina tänder förväntas se ut efter en Invisalign-behandling, innan behandlingen startar. 
Redigera Radera

Det finns en rad nackdelar förknippat med en Invisalign-behandling. Av dessa kan följande nämnas:

 • Om du glömmer att ta på skenan, uteblir effekten på flytten av tänderna. 
 • Extra renhållning av både skenor och tänder är viktigt. 
 • Skenorna kan spricka.
 • Ditt bett kan påverkas, om inte skenorna flyttar tänderna till önskad position. Det kan vara en olägenhet i förhållande till att tugga och ge onödigt slitage på tänderna. 
 • Det kräver mycket disciplin under lång tid att använda skenorna. 
Redigera Radera

Invisalign är en ortodontisk behandling precis som vanliga skenor, ClearSmile Aligner, ClearSmile Braces och Inman Aligner. Behandlingsmetoden beror på dina tänder och önskemål. Traditionella skenor och Invisalign-behandlingar kan i hög grad ersätta varandra, då de båda korrigerar alla tänder i munnen. Inman Aligner korrigerar endast de främre 6 tänderna och kan därför endast användas om detta är syftet. ClearSmile Aligner korrigerar de främre 8 tänderna, medan ClearSmile Braches kan flytta alla tänderna. 

Redigera Radera