Ordlista

Abutment

Ett mellanstycke som skruvas fast med titanskruv som implantatkronan senare cementeras eller skruvas fast på.

Alveolarben

Alveolarben är käkbenet som roten sitter fast i.

Anomalier

Onormalt tillstånd i t ex form, färg och läge på dina tänder.

Aplasi

Aplasi betyder avsaknad av tandanlag, dvs att det aldrig kommer att växa tänder på ett visst område.

Bitewings

En röntgenbild som ger översikt över alla kindtänder i över- och underkäke.

Blandad tanduppsättning

En tanduppsättning består av både mjölktänder och permanenta tänder. Efter hand blir mjölktänderna ersatta med permanenta tänder och vid övergången kommer tanduppsättningen bestå av både mjölktänder och permanenta tänder.

Bonding

Bonding är en limning (vidhäftning) med hjälp av etsning och tunn plastfilm.

Brackets

Lås som är limmade till tänderna med tandreglering så att trådarna kan sedan läggas till tänderna. Med svag kraft gör de så att tänderna flyttas till önskad ny position.

Bruxism

Bruxism är tandgnissling när tänderna i överkäken gnids mot tänderna i underkäken.

Bryggor

Kronor i porslin/guldkeramik som sitter ihop och ersätter saknade tänder.

Cementering

Vid cementering fästs kronor, bryggor och inlägg med cement.

Cysta

En vätskefylld kavitet (blåsa), ofta med kolesterolkristaller.

Delprotes

En avtagbar protes med stålram som används som ersättning vid avsaknade tänder.

Dentin

Dentinen, tandbenet, är en mineraliserad, elastisk väv som kännetecknas av en gulaktig, ljusbrun färg. Dentin är ett hårt, benliknande material som återfinns i hela tanden och som därmed utgör den största beståndsdelen i tanden. I kronan täcks dentinen av emalj och i roten av rotcement.

Elastics

Små kraftiga gummiband som placeras mellan tänderna i några dagar innan det ska sättas lås (brackets) på tänderna.

Emalj

Emaljen är kronans yttersta lager och skyddar dentinen (tandbenet). Emalj är en vit beläggning och är kroppens hårdaste vävnad. Emalj kan inte återbyggas.

Erosion

Erosion (frätskada) är en tandskada där emaljen löses upp.

Extraktion

Extraktion betyder att en tand dras ut.

Fixtur

Den del av ett implantat som har integrerat med i käkbenet.

Fördjupad tandficka

Fördjupad tandficka är fördjupad tandköttsficka.

Fraktur

En skada på tänder eller ben som visas genom en spricka eller ett gap mellan delarna.

Gingivitis

Gingivit (tandköttsproblem) är en kronisk inflammation i tandköttet.

Gommen

Tandköttet som täcker övre och undre käkbenen.

Karies

Karies är hål i tänderna. Det uppstår som följd av bakterieangrepp på emaljen varpå små hål bildas.

Kirurgi

Det fysiska ingrepp där skärinstrument används.

Korskontaminering

Korskontaminering betyder att det smittar kors och tvärs mellan individer.

Limning

Med limning avses bonding med hjälp av etsning och behandling med tunn plastfilm.

Mätning av tandfickor

Mätning av tandköttsfickornas djup.

Mätsond för tandfickor

Ett redskap som tandläkaren använder för att mäta fördjupade tandköttsfickor.

Molarer

De stora kindtänderna i över- och underkäken som sitter längst bak i käkarna bakom de små kindtänderna (premolarer).

Munherpes

Munsår av varierande storlek i munhålan som ofta svider.

Nonvital

Nonvital betyder död och används när tandens nerv inte reagerar vid påverkan.

Odontoblaster

En celltyp som återfinns i dentinen (tandbenet).

Odontofobi

Odontofobi är tandläkarskräck där du känner ångest och obehag vid tandläkarbesök.

Odontologi

Läran om tändernas form och utseende.

Operation

Hela förloppet före, under och efter ett kirurgiskt ingrepp.

Öppet bett

Ett mellanrum mellan framtänderna i överkäken och underkäken i mjölktands eller permanenta tanduppsättningen som kan ha orsakats av överdrivet användande av napp eller sugande på tummen.

Ortodonti

Ortodonti avser tandreglering och tandriktning.

Ortopantomogram

En röntgenbild som ger översikt över hela din tanduppsättning.

Osseointegration

Benbildning runt implantaten. Implantat integrerar (accepteras) med befintliga ben.

Parodontalligament

”Gapet” mellan tanden och käkbenet. Parodontalligament består av elastiska rothinnefibrer.

Parodontalmembranen

Parodontalmembranen är ett cellager mellem käkbenet och tanden.

Pellikel

Från början är kronan täckt av en tunn film som kallas pellikel(glycoproteiner) och som skyddar emaljen.

Peroxid

En gel av varierande styrka, ofta 3-6 % väteperoxidförening.

Plack

Plack är bakterieanläggningar på tänderna. Plack är en mjuk, gulaktig massa som är lätt att skrapa av.

Plomb

En plomb är en fyllning uppkallad efter de gamla silverfyllningarna som innehöll bly (plumbom är latin för bly).

Polering

Putsning av tänder och fyllning som ger fin glans.

Premolarer

De små kindtänderna i över- och underkäken som sitter mellan hörntänderna och de stora kindtänderna (molarer).

Preparera

Att preparera betyder att tanden förbereds för behandling.

Pulpa

Pulpa är tandens nerv, bindväv och blodkärl. Pulpan är en mjuk vävnad somär skyddad i tandbenets (dentin) hålrum, pulpakammaren. Pulpan ombesörjer bildning och näringstillförsel till tandbenet.

Pulpakammare

Den översta delen av tandens hålrum där nerven finns.

Putsning

Med hjälp av putsning kan ojämnheter och missfärgningar avlägsnas.

Rotcement

Den hårdvävnad som täcker rotytan och skyddar dentinen (tandbenet).

Rothinnefibrer

De elastiska fibertrådar som är i "gapet" mellan tänderna och käkbenet. Rothinnefibrer håller tanden på plats, med möjlighet till rörelse, när tanden är i bruk.

Rotkanal

Den nedersta delen av det hålrum i rötterna som innehåller tandens nerver.

Rotkanalsinfektion

Rotkanalsinfektion (apikal parodontit) är en infektion i tanden som medför att tandens nerver dör. Bakterier tränger in genom tandens rotkanal och skapar en infektion i tandbenet.

Rotstift

Stift /pelare som förankras i rotbehandlad tand för att kunna förses med en krona.

Salivation

Salivation är produktion av saliv i munnen.

Scaling

Skrapning av tandsten på tänderna med hjälp av vassa handinstrument samt ultraljud.

Skäryta

Den del av framtänderna som används för att bita av.

Suprastruktur

Den del av ett implantat som sitter ovanför tandköttet.

Sutur

Sutur betyder stygn.

Tandåsar

Tandåsar är tändernas förhöjningar.

Tandhals

Den del av tanden som är mellan tandens emaljbeklädda del och roten.

Tandköttsficka

Det utrymme som finns mellan tandkött och tand.

Tandsten

När bakterier och matrester inte tas bort bildas hårda avlagringar (tandsten).

Tuggyta

Den horisontella delen av de små och stora kindtänderna som används för att tugga med.

Wire

Metalltråd som främst används i ortodonti till att antingen flytta tänderna eller hålla dem på önskad plats efter behandling.