Garanti

Många tandläkare lämnar 2-5 års garanti på din behandling – gäller även på laboratoriearbeten. Du är skyldig att själv rengöra dina tänder för optimal munhygien samt gå på regelbundna kontroller.

Redigera Radera

Garantier varierar beroende på tandkliniken. Du kan fråga tandläkaren innan behandlingen vilka garantier tandläkaren ger på de utförda behandlingarna. Det är alltid en bra idé att underteckna ett avtal om garantier, eller åtminstone införa den i din journal.

Redigera Radera

Det finns olika garantier hos de flesta tandläkare, så det är klokt att göra upp om detta redan innan godkännande av din behandling. Ytterligare garanti beror på storleken av fyllningen.

En mindre plastfyllning

 • Vid en mindre plastfyllning rör det sig oftast om fyllningar i framtänderna. Dessa fyllningar förväntas hålla mekaniskt en längre tid då de inte belastas av stort tuggtryck eller slitage. Kosmetiskt kan de behövas bytas ut pga. missfärgningar i plasten. Missfärgningar kan förvärras hos rökare och vid stort intag av kaffe, té, rödvin och andra färginnehållande livsmedel.
 • Det kan även röra sig om fyllningar i tuggytan på de små och stora kindtänderna. Dessa ytor är mera utsatta för tuggtryck och därmed större slitage så du kan förvänta dig att behöva byta dessa fyllningar lite oftare. Här kan även den kosmetiska aspekten vara en faktor för byte.
 • Fyllningar på tandhalsarna brukar som regel bytas något oftare då bindningen till tandhalsen är svagare pga. att tandhalsen inte är emaljbelagd. Missfärgningar efter rökning, kaffe, té och livsmedel gör att fyllningarna mörknar med tiden. Därför kan ett kosmetiskt byte bli aktuellt. 

En större plastfyllning

 • Fyllningar i framtänderna, vilket innebär att skärytor, fram- och baksidan av tänderna, kommer sannolikt att behöva bytas då de belastas mer och missfärgning kommer att synas snabbare.
 • Fyllningar i små och stora kindtänder på båda tuggytor, sidoytor samt mellan tänderna kommer att behöva bytas ut oftare eftersom pga. ökat slitage och missfärgning.

En plastkrona

 • En plastkrona anses vara den största plastfyllning och kan göras på alla tänder. Hållbarheten är störst där det finns minst belastning och där behövs det inte bytas så ofta. Byte av kosmetiska skäl sker sannolikt där fyllningen syns mest.
 • Plastuppbyggning görs mest som egen fyllning eller under kronan så hållbarheten följer kronornas hållbarhet. 

Gemensamt för alla ovanstående fyllningar är att din munhygien spelar en viktig roll både när det gäller hållbarhet och missfärgningar som uppstått. Alla dessa besvär minimeras genom god munhälsa vilket förlänger hållbarheten. Vidare är det viktigt att du gör kontrollbesök hos tandläkaren.

Redigera Radera

Det finns olika garantier hos de flesta tandläkare, så det är klokt att göra upp om detta redan innan godkännande av din behandling. Nedan kan du läsa om de olika kronorna och den förväntade hållbarheten.

Guldkronor och fyllningar

 • Kronor och fyllningar av guld har i generationer ansetts vara det mest hållbara fyllnadsmaterialet i tänder. Idag används mera vävnadsvänliga material som bondas direkt eller indirekt till tanden och kräver mindre avverkan av frisk tandsubstans.

Metallkeramikkronor 

 • Metallkeramik kronor är tillverkade av ädelmetall (insida) och porslin (utsida). Det är en hållbar lösning, dock är porslin/metallbindningen den svaga länken och kan vara orsaken till att kronan inte håller kosmetiskt vid kraftig belastning. Blir porslinet utsatt för avsevärt slitage kan metallen bli synlig. Kronan bör därför bytas av kosmetiska skäl.

Helkeramiska kronor och fyllningar

 • Kronor och fyllningar i porslin har blivit allt mer populärt. Detta beror på porslinets egenskaper att kemiskt binda till tandsubstans och därmed kräver mindre och säkrare avverkan av frisk tandsubstans.
 • Dessutom är helkeramiska kronor/fyllningar estetiska och vävnadsvänliga som håller i många år rätt utfört och med god munhygien, samt regelbundna kontroller.
Redigera Radera

Du kan få rotbehandling av framtänder, hörntänder och små kindtänder i nederkäken som har bara en rot, men även på tänderna som har flera rötter.

En generell klinisk dokumenterad regel för lyckade rotbehandlingar är 70 % och man anser att 30 % av behandlingarna "misslyckas" pga dåliga rotförhållande som tänder med flera, krumma eller tunna, urkalkade rötter. 

Se till att du får en grundlig genomgång och information från din tandläkare innan behandlingen sker. 

Redigera Radera

Det finns alltid en riskfaktor vid kirurgiska ingrepp så det är viktigt att inhämta så mycket information som möjligt från tandläkaren innan ingreppet så du vet vad du kan förvänta dig och känner till vilka garantier du har vid behandlingen.

Redigera Radera