Utdragning av visdomstand

Syfte

Att dra ut en visdomstand.

Redigera Radera

Behandlingstid

10 min - 2 timmar.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos de flesta tandläkare, tandhygienister och käkkirurger.

Redigera Radera

En visdomstand är en del av den permanenta tanduppsättning och består av 32 permanenta tänder. Vanligtvis har du fyra visdomständer, som sitter bakom dina bakersta kindtänder i både över- och underkäken. Visdomständerna bryter vanligtvis fram mellan 17-26 års ålder, och en del upplever symptom som mild irritation och smärta i området i detta avseende. Men det är långt ifrån alla som märker av några besvär eller ens får sina visdomständer. Du kan läsa mer om visdomständer här.

Redigera Radera

Det kan kännas lite ömt i området där tanden bryter genom slemhinnan/tandköttet i munnen. Vidare kan det uppstå en tillfällig inflammation i tandköttet kring den växande visdomstanden. Anledningen är att det samlas bakterier i tandköttsfickan och det kan ge följande symptom:

 • Ömhet.
 • Rodnad
 • Svullnad
 • Problem med att öppna munnen ordentliglt.
 • Svårigheter att svälja.
 • Dålig smak i munnen.
 • Ömhet och svullnad under käken. 

Inflammation i tandköttet kring en visdomstand kan behandlas, dock kan det vara nödvändigt att ta bort visdomstanden om inflammationen kommer tillbaka. Om du upplever ovanstående symptom bör du kontakta din tandläkare och få undersökt dina tänder närmare.

Redigera Radera

En visdomstand tas bort endast om den gör ont. Om du får ihållande problem med en visdomstand är den bästa behandlingen ofta att ta bort visdomstanden. En ytterligare röntgenbild kan visa hur dina visdomständer är belägna i käken, och utifrån bilden kan tandläkaren avgöra om det är nödvändigt att avlägsna en eller flera av visdomständer.

Vanligast är det visdomständerna i underkäken som orsakar problem i tanduppsättningen. Anledningen är ofta otillräckligt utrymme, men det kan också bero på en felaktig inbäddning av käken. Visdomständer kan ligga snett eller horisontellt och sakna möjlighet att bryta fram normalt och därför skapar komplikationer.

Generellt ska visdomständerna tas bort om ett eller flera av följande problem föreligger: 

 • Om tandköttet ofta är inflammerat eller svullet.
 • Om det är hål (karies) i visdomstanden och/eller den intilliggande tanden tas visdomstanden ofta bort och den intilliggande tanden behandlas för karies så att den kan bevaras.
 • Om det finns en fördjupad tandköttsficka mellan visdomstanden och den intilliggande tanden (parodontit). 
 • Om visdomstanden irriterar den intilliggande tanden. 
 • Om det finns en cysta kring visdomstandens krona. I sällsynta fall kan en cysta utvecklas runt visdomstandens krona. Som regel är en sådan cysta i käken ofarlig men bör avlägsnas tillsammans med visdomstanden. Anledningen är att en del av käken kan urholkas av cystan så tänderna kan skjutas ur position om cystan och visdomstanden inte tas bort. 
Redigera Radera

Visdomständer avlägsnas antingen genom att de dras ut eller opereras bort. Om visdomstanden är helt färdigväxt dras den ut som de andra tänderna. Har visdomstanden bara delvis brutit fram eller inte alls så kan en operation vara nödvändig för att avlägsna tanden.

Innan en visdomstand tas bort tar tandläkaren en eller flera röntgenbilder för att se hur tanden och roten är placerad i käken. En visdomstand kan vara svår att ta bort beroende på bla placering och det omgivande benet; därför bedömer tandläkaren alltid om de kan utföra operationen eller om patienten ska remitteras till en specialist i käkkirurgi.

När en visdomstand tas bort görs det smärtfritt med lokalbedövning och om det behövs kompletterat med lustgas och ett lugnande medel. En enkel tandutdragning är oftast en snabb procedur där tandläkaren gör att tanden blir lös och därpå drar ut den. Vid en operation öppnar tandläkaren upp till visdomstand genom tandköttet. Ofta tas en del av tandbenet bort för att få tillgång till visdomstand. När tanden är blottlagd tas den ut. I vissa fall är det nödvändigt att dela upp tanden så att den kan avlägsnas i flera bitar. Efter visdomstand har tagits bort, sköljs munnen noggrant med fysiologisk koksaltlösning. Tandläkaren syr sedan ihop tandkött med silkestråd att tas bort efter 5-7 dagar. Tandläkaren kommer att informera dig om de försiktighetsåtgärder som du måste följa under läkningsperioden. Bildserien illustrerar avlägsnandet av en visdomstand, där det har varit nödvändigt att dela tanden i två.

I vissa fall kan det finnas ett behov av att ta bort alla fyra visdomständer. I så fall kan ena sidans visdomständer i över-/underkäken tas bort på samma gång och så kan den andra sidan, som inte opererats, användas för att tugga med.

Redigera Radera

Att avlägsna en visdomstand sker som regel utan några komplikationer men det finns dock alltid en liten risk under behandlingen.

Ibland kan det uppstå en inflammation i operationssåret och detta medför stark och bultande smärta. Vid en kraftig inflammation finns det risk för feber och dåligt allmäntillstånd samt dålig andedräkt och dålig smak i munnen. En kur med antibiotika kan vara nödvändig varför det är viktigt att gå på återbesök och efterbehandling hos tandläkaren. 

I vissa fall kan proppen av levrat blod som fyller hålet i käken, ha lösts upp. Detta är ett mycket smärtsamt tillstånd där smärtan går upp i örat. Komplikationen behandlas genom applicering av antiseptiskt och smärtstillande medel i hålet. 

Vid avlägsnande av en visdomstand finns det en minimal risk för skador på käknerven (mandibular nerv) vid visdomstandens rot.  Om käknerven ligger nära visdomstanden kan nerven skadas under behandlingen. Följande symtom kan vara domningar, stickningar eller domningar i delar av underläppen. Därför är det viktigt att tandläkaren tar en röntgenbild innan behandlingen utförs så att tandläkaren kan utvärdera hur nära visdomstandens rot och käknerven är placerad i förhållande till varandra. Ofta är symtom efter operationen tillfälliga, men i sällsynta fall håller de i sig. 

Redigera Radera

Om du har tagit bort en visdomstand kan du uppleva följande: 

Blödning
Sipprande blod: Under de första dagarna är det vanligt att det droppar blod. Blodet blandas med din saliv men det är ofarligt och kräver ingen behandling. För att förhindra blödning ska du följa följande riktlinjer: 

 • Undvik att skölja munnen under de två första timmarna. Därefter kan du dricka kalla drycker.
 • Undvik att röra såret med tungan, fingrarna osv.
 • Undvik att slicka eller suga på såret.
 • Undvik fysisk ansträngning under de första dagarna. 

Regelbunden blödning: Om du får regelbunden blödning ska du bita ihop på en bit steril gasbinda, bomull eller en ren näsduk i minst 30 minuter. Om du fortsätter att ha blödningar i form av blodklumpar, kontakta kliniken, akuttandläkare eller akutmottagning.

Smärta och svullnad
När bedövningen försvinner kan du känna värk och/eller mild smärta i munnen. Efter de flesta behandlingar är det vanligt att det uppstår en svullnad beroende på vätskeansamling i vävnaden. Svullnaden kan minskas genom att sätta en kylklamp på kinden i 15 minuter åt gången med minst 15 minuters mellanrum. Svullnaden kan upplevas som lätt ömhet som ökar under de 3 första dagarna. Sedan kulminerar svullnad och kommer därefter att försvinna ungefär 1 vecka efter behandlingen. Det är vanligt att kinden kan vara något blå-gul men det går bort efter ett tag.

Tandläkaren kommer att skriva ut smärtstillande medel som tillfälligt bedövning efter operationen. Det är viktigt att ta dessa tabletter medan lokalbedövning fortfarande fungerar - även om du inte upplever smärta. Om du upplever svår smärta trots tabletterna, kontaktar du kliniken, akuttandläkare eller akutmottagning. Upplever du svår smärta efter 2-3 dagar kan det vara ett tecken på en ytterligare komplikation som kräver behandling. Du bör därför kontakta kliniken.

Lätta svårigheter att svälja minskad förmåga att öppna munnen
Efter behandlingen kan det förekomma lätta svårigheter att svälja och minskad förmåga att öppna munnen. Det kräver ingen ytterligare behandling då det försvinner med tiden. 

Inflammation  
Några dagar efter operationen kan det uppstå en inflammation. Symptomen omfattar ökad smärta, eventuellt feber och/eller svullnad som är hård, varm och röd. Detta är dock sällsynt. Från alla sår är det vanligt att man får en lätt, gulaktig flytning som kan ge dålig smak i munnen som en del av läkningsprocessen och det är inte nödvändigtvis en ny inflammation.

Redigera Radera

Efter behandlingen bör du följa följande råd: 

Kosten
Den första dagen efter behandling rekommenderas att endast inta flytande och kall/ljummen kost. Varma drycker bör undvikas under den första dagen, eftersom det kan orsaka extra blödning. Under de följande dagarna bör intaget av mat bestå av en vara mjuk diet med en gradvis övergång till normal kost. Det är bäst om maten tuggas försiktigt på den motsatta sidan för att undvika att få in matrester i hålet.

Motion
Under de första dagarna efter behandlingen rekommenderas att du håller dig lugn och undviker överdriven fysisk ansträngning, vilket kan överbelasta såret och orsaka för blödning.

Tandborstning och munsköljning
Det är viktigt att se till att munnen hålls ren. Om inte munnen rengörs finns det en större risk för att det uppstår en inflammation i såret. För att hålla såret och suturtrådarna rena sköljs munnen med klorhexidin två gånger dagligen tills suturtrådarna har tagits bort. Tänderna borstas som vanligt, men du måste vara noga med att inte borsta såret och suturtrådarna för hårt. Observera att det måste gå minst 1 timme mellan munvatten och tandborstning.

Alkohol
Alkohol ökar blodflödet till såret så överdriven konsumtion kan leda till blödningar. Alkohol stör och försenar sårläkningsprocess. Undvik därför alkohol åtminstone den första dagen.

Rökning
Nikotin har en negativ påverkan på läkningsprocessen, precis som alkohol, varför rökstopp är påbjudet under läkningsperioden. 

Redigera Radera