Fyllning

Syfte

Att ersätta den del av tanden som blivit skadad.

Redigera Radera

Behandlingstid

Beroende på hur många tänder som behandlingen omfattar - ju fler tänder, desto längre tid.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Allmänna tandläkare eller tandläkare som specialiserar sig på kosmetisk tandvård.

Redigera Radera

En fyllning är en ersättning för förlorad tandsubstans. En fyllning kan variera i storlek - det kan handla om små fyllningar till stor restaurering av tanduppsättningen. Förr i tiden kallades mindre lagningar för plomber på grund av blyhalten.

Bilden visar en fyllning av tuggytan.

Redigera Radera

Det kan finnas olika orsaker till att du behöver en fyllning. Ofta beror det på:

 • Ett hål i tanden som orsakas av karies, dålig emalj eller djupa fåror i tuggytan.
 • En bruten tand.
 • En missfärgad tand.
 • En tand som saknas.
Redigera Radera

Som regel kan alla tänder få en fyllning. En mycket förstörd och försummad tanduppsättning kräver ofta en genomgående plan och efterföljande behandling om det ska göras fyllningar. Detta kommer din tandläkare att informera om ifall det behövs ytterligare behandling. 

Redigera Radera

Det finns skillnader mellan de olika typerna av fyllning:

 • Kompositfyllningar.
 • Guldinlägg/kronor.
 • Metallkeramiska kronor.
 • Porslinskronor/onlay/inlay
Redigera Radera

Komposit, som är ett slags plast, har under det senaste årtiondet använts för att ersätta de flesta silverplomber. En kompositfyllning används till: 

 • Enkla fyllningar.
 • Större kosmetiska behandlingar.
 • Bettfunktionsbehandlingar.

Komposit används ofta av kosmetiska skäl på grund av dess färg, som påminner om naturliga tänders nyanser. Kompositfyllningar används i både synliga och icke synliga områden av tänderna. Vanligtvis görs en kompositfyllning på framtändernas ytor som syns, på kindtändernas tuggytor och nere vid tandköttsraden på ytan mot kinden (tandhalsfyllningar) där kosmetik spelar en viktig roll. Om tänderna är ordentligt skadade av karies eller har redan behandlats med silverfyllningar kan en ny lagning med komposit vara en bra lösning. Komposit är ett giftfritt material.

Fördelar med kompositfyllningar:

 • De kan vara utformade för funktion och efter färgen på tänderna. Med nanoteknologi blir det mindre partikelstorlek som lagts in i plastmatrisen, vilket bidrar till att öka slitstyrkan. Fyllningarna slits mer naturligt i tanduppsättningen och vid ökat slitage kan det lätt ersättas med ett nytt lager komposit.
 • Behandlingen är billigare än behandling med kronor i tandfärgat material. 

Nackdelar med kompositfyllningar:

 • Kompositen kan missfärgas efter några års dagligt intag av livsmedel med färgämnen.
 • Om kompositfyllningen är för stor kan den slitas eller knäckas.
Redigera Radera

Amalgamfyllningar (silverplomber) innehåller en kombination av kvicksilver och en metallblandning (silver, tenn mm.). Det är ovanligt att en amalgamfyllning görs. I så fall görs fyllningen endast i särskilda fall med dispens då Socialstyrelsen har förbjudit användningen av amalgam.

Fördelar med silverfyllning:

 • Karies uppstår mindre ofta i dessa fyllningar pga kvicksilverinnehållet.

Nackdelar med silverfyllning:

 • De är "giftiga" pga. av sitt kvicksilverinnehåll.
 • De är inte tandfärgade och därmed inte estetiska.
Redigera Radera

Guldfyllningar används fortfarande i dag, men efterfrågan har minskat. Istället används plast- och porslinsmaterial, eftersom de ger bättre kosmetiska resultat. Guldkronor är starka restaureringar och rekommenderas särskilt för patienter som gnisslar tänder mycket (bruxism).

Det är skillnad mellan följande guldfyllningar:

 • Guldinlägg: Görs särskilt i de små och stora kindtänder, där fler ytor på tanden är skadad.
 • Guldkronor: Utförs mestadels i de stora kindtänderna där det är minst synligt och i de fall där patienten gnisslar tänder. 
 • Guldfasadkronor: Guldkrona med ett "fönster" av porslin som är gjutna i kronans synliga del. Denna typ av kronan är "föregångare" till metallkeramisk krona.

Fördelar med guldfyllning:

 • En stark och hållbar lösning som slits i takt med de naturliga tänderna.

Nackdelar med guldfyllning:

 • De är inte estetiska (tandfärgade).
 • De kan inte bondas mot tanden och därmed kan karies uppkomma mellan fyllning och tand.
Redigera Radera

En metallkeramisk (MK) fyllning en kombination av metall och keramik som beläggs på metall. Denna typ av krona används fortfarande i stor utsträckning, men främst för de bakre tänderna av kosmetiska skäl eftersom den tunna metallkanten på tandköttet kan visas.

Fördelen med en metallkeramisk fyllning:

 • En slitstark lösning som också är estetisk (tandfärgad).

Nackdelar med metallkeramisk fyllning:

 • Risk att metallkanten syns.
 • Porslinet kan trilla av metallen vars gråsvarta färg blir synlig och därmed inte uppfyller de kosmetiska kraven. 
Redigera Radera

De senaste fyllnadsmaterialen inom tandbehandling är helkeramiska material som ser mycket naturliga ut. Här kan nämnas: 

 • Zirkonium-kronor: Används främst i kindtänderna eftersom de är starka och tål tuggmotstånd.
 • Procerakronor: De första porslinskronor som används för framtänder. De ersätter i stort sett metallkeramiska kronor pga. deras kosmetiska egenskaper och styrka.
 • Cad-Cam–kronor: Det är maskinbearbetade kronor efter optiska avtryck som sedan fräses i en maskin. Av dessa kan kronor/inlägg nämnas: Cerec, Trios, iTero och Plan-scan.
 • E-max-kronor: Porslinskronor tillverkade av ett särskilt starkt porslin. Kronan är tillverkad under högt tryck - antingen som block till Cad-Cam hos tandläkaren eller på ett tandtekniskt laboratorium.
 • Empress-krona: En pressad porslinskrona. 
 • Cerinaten: Ett starkts porslin som företrädesvis användes till mycket tunna fasader som t ex Lumineers.
 • Fältspatporslin-används vid skalfasader.

Fördelar med helkeramisk fyllning:

 • Den matchar tändernas naturliga färg.

Nackdelar med helkeramisk fyllning:

 • Små flisor av porslinet kan slås av.
Redigera Radera

Hållbarheten på fyllningar beror främst på tandläkarens skicklighet och din munhälsa. God munhygien, kontrollbesök och regelbundna undersökningar förlänger fyllningens hållbarhet. Hållbarhetstiden är i allmänhet kortare ju större fyllningen är.

Jämfört med en kompositfyllning kan det kosmetiskt förväntas att de måste bytas ut då plasten missfärgas med tiden. Missfärgningar på kompositfyllningar förvärras av rökning, intag av kaffe, té, rödvin och andra livsmedel med färgämnen. Läs mer om mat och dryck här.

På bilden illustreras en missfärgad fyllning.

En mindre plastfyllning:
En mindre plastfyllning kan förväntas hålla i många år i färgen.

 • Fyllningar i framtänderna kommer sannolikt att hålla funktionell längre då de inte belastas av kraftiga tuggtryck och slitage.
 • Fyllningar i de små och stora kindtänderna är utsatta för en större tuggtryck och slitage, och förväntas därför bytas oftare.
 • Fyllningar i tandhalsarna brukar som regel bytas något oftare då bindningen till tandhalsen är svagare pga. att tandhalsen inte är emaljbelagd. Den fuktiga miljön förkortar också hållbarhetstiden.

En större kompositfyllning:

 • Fyllningar i framtänderna, vilka involverar skärkanter, framsidan och baksidan av tänderna, belastas hårdare och behövs bytas oftare.
 • Fyllningar i små och stora kindtänderna på både tugg- och sidoytor och mellan tänderna kommer att behöva bytas ut oftare på grund av ökat slitage.
 • Mycket stora plastfyllningar anses vara semi-permanenta och har en kortare hållbarhetstid. Dessa fyllningar kommer ofta behöva repareras eller "lappas" tills en annan lösning bestäms.

En kompositkrona:

 • En kompositkrona anses vara den största, möjliga plastfyllningen och den kan göras på alla tänderna. Hållbarheten är större där det är minst belastning och därför kommer de inte bytas lika ofta här. 
 • Komposituppbyggningar framställs mest som självständig fyllning under kronor så hållbarheten blir vanligtvis samma som kronans. 

Guldfyllningar:

 • Kronor och inlägg i guld har i generationer ansetts vara det mest hållbara fyllnadsmaterialet för tänder. Guldet kan slitas så att det "går hål" i kronan eller längs inläggets kanter. Om så är fallet ska den bytas ut.

Metallkeramiska fyllningar: 

 • Metallkeramikkronor är en hållbar lösning, dock är porslin/metallbindningen den svaga länken och kan vara orsaken till att kronan inte håller kosmetiskt vid kraftig belastning. Blir porslinet utsatt för markant slitage kan metallen bli synlig.

Helkeramiska fyllningar:

 • Kronor och inlägg i poslin har flera kosmetiska egenskaper samt att de kan bondas med ett kompositbaserat cement  direkt till tanden varav man får en mycket tät binding och minskad risk för karies under eller omkring kronan.Hållbarheten på dessa är idag väldigt god om behandlingen utförs på rätt sätt.
Redigera Radera

Om du har en lös fyllning ska du kontakta tandläkaren för att boka tid så snart som möjligt. Detta är nödvändigt för att undvika bildandet av ett större hål än vad som är nödvändigt i den lösa fyllningen.

Redigera Radera

En fyllning kan medföra följande smärtor och biverkningar:

 • Ingen irritation.
 • Det kan förekomma mindre irritation i form av ilningar som ofta går över efter en kort tid - oftast efter en vecka. 
 • Ömhet.

Regelbunden tandvärk som symptom på att nerven är skadad. Detta inträffar ofta när det har varit ett mycket stort och djupt   kariesangrepp nära tandens nerv, pulpan. 
Om symtomen förvärras ska du kontakta din tandläkare. Ofta är fyllningen helt enkelt för hög och måste slipas. Om denna justering räcker kan du planera nästa steg med din tandläkare.

Redigera Radera