Tandreglering

Under 'Tandreglering' kan du läsa om de olika behandlingsalternativ som finns. 

Den mest använda är fast tandställning som ofta används hos barn och unga. Du kan läsa mer om vanlig tandställning här

Sedan 2010 har Inman Aligner blivit allt mer känt. En Inman Aligner är en avtagbar skena, som används av vuxna. Du kan läsa mer om Inman Aligner här. Inman Aligneren hjälper dig att rätta till de 6 främre tänderna, medan Invisalign också fokuserar på dina kindtänder. Dessa två former på skenor har en kortare behandlingstid än traditionell tandställning, där Inman Aligner har den allra kortaste. Du kan läsa mer om Invisalign här.

Utöver dessa former av tandregleringsapparatur finns LiteWire, ClearSmile Aligner och ClearSmile Brace.

Redigera Radera