Vanliga skenor

Syfte

För att skapa så idealiska förhållanden i tänderna och käken som möjligt.

Redigera Radera

Behandlingstid

1-3 år.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Ortodontist.

Redigera Radera

En tandställning används på ett skevt eller felaktigt bett. Syftet medtandställningen är att skapa så idealiska förhållanden som möjligt i din tandrad för att korrigera dina tänder. Tandställning kan fås både fasta och avtagbara. 

Redigera Radera

En tandläkare rekommenderar tandställning om du har ett felaktigt eller snett bett. Följande situationer rättas oftast till med tandställning:

 • Kraftig spridning på tänderna, som oftast beror på att en eller flera permanenta tänder saknas (aplasi) (se bild 1).
 • Kraftig trängsel i tänderna (mycket sneda) (se bild 2). Det är svårt att upprätthålla en optimal munhygien och därmed en större sannolikhet för utveckling av parodontit
 • Stort öppet bett, där tuggfunktionen och bettfunktionen är mycket nedsatt. 
 • Mycket djupt bett, där tänderna biter upp på tandköttet bakom framtänderna och därmed tillfogar skada (se bild 3). 
 • Kraftigt överbett.
 • Kraftigt underbett, också känt som "bulldog-tänder". 
 • Vid olämplig bettfunktion
Redigera Radera

De vanliga tandställning kan fås antingen som fast eller avtagbar.

Fast tandställning

 • Fast tandställning kallas också "räls". Vid denna tandställning bondas brackets (små plattor) i metall eller keramik på tänderna. En metalltråd sätts genom brackets så att tryck överförs till tänder och ben. På detta sätt kan tänderna rätas upp, vändas och flyttas fram och tillbaka.  

Avtagbar tandställning
En avtagbar tandställning är försedd med metallförankringar eller enkla metallkrokar, så att du kan sätta in och ta ut den. De avtagbara tandställningarna används i flera olika fall: 

 • Gomplåtar med skruvmekanism används till att utvidga för små tandvalv (expansionsskenor). 
 • Retentionsplåtar används till att sova med om natten efter behandling med fast tanställning.
 • Vid skevt bett (korsbett och saxbett) används dessa plåtar för det mesta för att rätta till tänder under sömnen. 
Redigera Radera

Behandling med fast tandställning går snabbt när de sätts in under den kraftigaste tillväxtperioden hos unga människor i åldern 12-15 år. Pojkar får ofta skenor lite senare än flickor. 
 

Redigera Radera

Alla kan få tandställning, dock går behandlingen snabbare om skenan sätts in i åldern 12-15 år. Du måste alltid ha en livslång retention efter all tandreglering i form av en fast tråd  cementerad på baksidan av tänderna, alternativt använda en avtagbar skena nattetid. Det finns alternativa behandlingar med tandställningar - Invisalign och Inman Aligner - som oftast används på vuxna. 

Redigera Radera

Själva behandlingsprocessen börjar med att tandläkaren tar ett avtryck av dina tänder. Därefter tas en profilröntgenbild så att tandläkaren kan se dina käkrelationer samt en ortopanröntegnbild, där tandläkaren kan se din tandstatus. Därefter görs en behandlingsplan av specialtandläkaren.

Innan tandställningen sätts in, kan tänderna eventuellt förbehandlas med gummiringar (elastics), så att det finns plats för låsen (brackets), som används för att fästa metalltråden, vars påverkan får tänderna att flytta sig till den önskade positionen.  

Vid efterföljande kontrollbesök spänns, ändras eller byts elastics eller låsen på skenan. 
När regleringsresultatet är uppnått, tas den fasta apparaturen ut och ersätts med antingen en nattskena i plast eller en fastlimmad tråd på baksidan av tänderna.

Redigera Radera

Ömhet kan förknippas med att sätta tandställningen på tänderna första dagarna. Tandställningen ska också spännas regelbundet vid de regelbundna, frekventa kontrollbesöken, för att undvika att tänder och ben tar skada under påverkan av för stort tryck. Detta upplevs ofta som smärtsamt. 

En tandställning kan kännas obehaglig i början, då den tar mycket plats i munnen, salivmängden ökar och det kan också vara svårt att äta då maten fastnar överallt. 

Redigera Radera

Tandställningen tar mycket plats i munnen. Detta är dock något du vänjer dig vid. Du kan uppleva att salivmängden ökar och därför kan du komma att läspa en smula. 

Redigera Radera

Gummiband är nödvändiga då de ökar trycket där de är placerade. Om exempelvis en hörntand inte vill komma på plats, sätts gummiband på den bracketen som sitter på hörntanden. Sedan fästs den på själva metalltråden eller på en konsol i motsatt käke så att trycket aktiveras när du talar. 

Gummibanden ska tas ut när du äter och sättas på igen omedelbart efteråt. 

Redigera Radera

När du har fått tandställningen ska du vara noga med att följa nedanstående riktlinjer för att förhindra eventuella tandproblem: 

 • Genomför de viktiga kontrollbesöken enligt specialtandläkarens anvisningar. 
 • Ha en god munhygien, eventuellt med extra rengöringsbesök hos tandhygienist. 
 • Undvik att äta söta, klibbiga livsmedel, karameller, pastiller och väldigt sega eller väldigt hårda saker. 
Redigera Radera

Tiden du ska ha tandställning beror på hur omfattande det ortodontiska problemet är. Specialisttandläkaren ska ombesörja att du får den nödvändiga informationen om tid, underhåll mm. 

Redigera Radera

När tandställningen har tagits bort från dina tänder, rengörs dessa från lim och plack. Härefter tillverkas en nattskena (retentionsskena) efter ett avtryck av dina tänder, så att det uppnådda resultatet kan bibehållas. Specialtandläkaren informerar och kontrollerar hur mycket och hur länge du ska använda skenan. 

Du kan förvänta dig att en metalltråd limmas bak på dina tänder, som håller tänderna på plats i förhållande till varandra och bevarar resultatet av behandlingen. Utan denna kan tänderna dra sig tillbaka mot sin ursprungliga position och behandlingen (och inte minst tiden) kan därmed vara helt bortkastad efter en tid. 

Redigera Radera

Om du inte är noga med att använda din nattskena, kan du riskera att dina tänder växer bort från den optimala positionen. Du ska därför komma ihåg att använda din nattskena, som specialisttandläkaren råder dig till. Om din skena försvinner, förstörs eller liknande, ska du söka tandläkare omgående så att en ny skena kan tillverkas. 

Redigera Radera

Om du följer föreskrifterna från specialisttandläkaren, är det en stor sannolikhet för en framgångsrik behandling, och resultatet håller en mycket lång tid. 

Redigera Radera

Det finns en rad fördelar med vanliga, fasta tandställningen:

 • Att få tänderna och bettet korrigerade till optimal position.
 • Apparaturen sätts fast så att du kan inte ta ut den.
 • Ett hållbart resultat, om föreskrifterna följs.
Redigera Radera

Det kan vara svårt att upprätthålla en optimal munhygien när du har tandställning. Det kan vara svårt att borsta och rengöra tänderna som normalt och ofta tar det längre tid att ta sig igenom den dagliga rutinen av munhygien. Det är dock viktigt att ta den extra tid det tar, då det kan finnas stor risk för utveckling av hål (karies) och syraskador.

Redigera Radera

Beroende på svårighetsgraden kommer specialisttandläkaren att ge dig sannolikheten för "säkerheten" av behandlingen och dess chans för framgång.

Redigera Radera