Inman Aligner

Syfte

Att rätta till de 6 framtänder som är trångställda och sneda.

Redigera Radera

Behandlingstid

6-16 veckor. I särskilda fall kan det ta längre tid.  

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos tandläkare som är certifierade för Inman Aligner. Du kan hitta en genom att söka under "Hitta tandläkare" och välj Inman Aligner som kompetens.

Redigera Radera

En Inman Aligner är en enkel och avtagbar tandställning, som används för att korrigera trångställda och sneda främtänder i under- och/eller överkäken. Inman Aligner är en snabb, säker och billig behandlingsform i förhållande till andra tandställningar.

Inman Aligner är en fristående behandling, men den kan med fördel användas till att korrigera framtänderna innan andra behandlingar sätts in, vanligtvis tandblekning och direkt bonding med komposit.

Redigera Radera

Inman Aligner är en behandling med en avtagbar tandställning, som rättar upp de sneda eller trångt sittande 6 framtänder i båda käkarna. Inman Aligner flyttar varsamt framtänderna till optimal position inom loppet av några få veckor - ofta varar behandlingen mellan 6-16 veckor. 

Med hjälp av moderna fjädrar i nickel-titanium (NiTi) och två motsatta bågar pressas tänderna in i optimal position. NiTi-fjädrarna är elastiska, vilket gör att Inman Alignern kan korrigera de främre tänderna snabbt och effektivt med en kontinuerlig kraftpåverkan. Skenan består av en båge i plast med en kompositknapp som placeras på insidan av tänderna och flyttar dem till rätt läge. Samtidig används en plastbåge på utsidan av dina tänder och flyttar tänderna inåt. Denna påverkan från både insidan och utsidan flyttar gradvis dina tänder med ett skonsamt tryck mot den önskade positionen. Det finns inga kända allergiska reaktioner mot NiTi-legeringen i de mer än 10000 behandlingar som gjorts över hela världen. 

Bilderna visar före- och efterbilder vid behandling med Inman Aligner.

Redigera Radera

Inman Aligner är för dig som önskar korrigera sneda eller trångt sittande tänder längst fram i munnen. Med hjälp av Inman Aligner kan många typer av ojämnheter rättas till: 

 • De främre tänderna som sticker ut.
 • De främre tänderna som pekar inåt.
 • De främre tänder som sitter bakom andra tänder. 
 • De främre tänder som sitter för tätt och överlappar varandra. 
 • De främre tänder som roterat ur position. 

En Inman Aligner är endast till dig som önskar rätta till de 6 främre tänderna i över- och/eller underkäken. Ska du korrigera fler tänder i munnen, kan du använda andra tandregleringsformer, som tar hänsyn till kindtänderna, här. 

Redigera Radera

De flesta tandläkarmottagningar behandlar inte med Inman Aligner på personer under 18 år. 

Inman Aligner är inte lämplig för alla tänder, då valet av tandregleringsbehandling beror på vad som ska rättas till i din mun. För de flesta, som endast ska korrigera de främre tänderna, är ofta behandling med Inman Aligner lämplig. 

Inman Aligner kräver att du har friska tänder. Om du exempelvis lider av parodontit är det inte möjligt att få behandling med en Inman Aligner innan sjukdomstillstånden är behandlade.

Tandläkaren undersöker dina tänder och dess tillstånd innan behandlingen startar. Om du har implantat ska du vara uppmärksam på att dessa inte kan korrigeras med en Inman Aligner.

Inman Aligner är en omtyckt behandlingsmetod, då användningen av den avtagbara tandställningen kan anpassas varje dag för patienten. Inman Aligner passar också lätt in i en aktiv livsstil. 

Redigera Radera

Det första steget i behandlingen med en Inman Aligner är att hitta en tandläkare som är certifierad och som kan avgöra om du kan ha nytta av behandlingen. Här kan du se en lista över certifierade Inman-Aligner-tandläkare. Du kan även söka efter en klinik och välja Inman Aligner som kompetens under sektionen Hitta tandläkare.

Om tandläkaren finner dig lämplig för behandling med en Inman Aligner, tas ett avtryck av dina tänder så att du kan få din individuella Inman Aligner tillverkad. När Inman Alignern är färdig, sätts den in i munnen och justeras efter dina önskemål och din tandrad. Inman Alignern används så lång tid som tandläkaren bedömer att behandlingen ska vara. 

Under behandlingen ska du gå på efterkontroll hos din tandläkare varannan eller var tredje vecka, då du får din Inman Aligner korrigerad och justerad efter din ändrade tandställning. 

När behandlingen är slut och tänderna är i den önskade positionen, rekommenderas att tänderna hålls på plats så att de inte faller tillbaka till utgångspositionen. För detta ändamål sätts ofta en tunn metalltråd fast på baksidan av de främre tänderna, men en avtagbar nattskena är också en möjlighet. 

Redigera Radera

Behandlingstiden beror på din individuella tanduppsättning, men de flesta behandlingar tar mellan 6-16 veckor. I vissa fall kan det ta längre tid. Patienter som är lämpliga för behandling med Inman Aligner upplever ofta behandlingen som snabb och effektiv i förhållande till andra tandregleringstekniker. Du kan vända dig till din tandläkare och få en realistisk uppskattning av din behandlingstid. 

Redigera Radera

Ja, det är möjligt att ta ut Inman Aligner under dagen. Det är viktigt att du har Inman Alignern i munnen minst 18 timmar om dagen för optimalt resultat. Det vill säga, du kan ta ut Inman Alignern ur munnen under 6 timmar per dygn utan att behandlingen påverkas. 

Du ska vara uppmärksam på att om du avviker från ovanstående och tar ut din Inman Aligner i mer än 6 timmar om dagen under behandlingsperioden, desto längre tid kommer behandlingen att ta. 

Redigera Radera

Inman Aligner ska tas ut när du äter och borstar tänderna. Det är viktigt att Inman Alignern inte tas ut i mer än 6 timmar om dagen. Om detta är fallet, kan behandlingstiden förlängas. 

Redigera Radera

Liksom andra former av tandreglering måste tänderna vänja sig vid att ha en skena i munnen. Det är därför helt normalt att dina tänder blir ömma i början av behandlingen, detta är endast ett tecken på att skenan skonsamt rättar till dina tänder till en mer optimal position. Om ömheten är outhärdlig kan den mildras med hjälp av smärtstillande läkemedel, exempelvis Panodil. 

Redigera Radera

Inman Aligner är ett mycket säkert sätt att korrigera de främre tänderna. Vid behandling med Inman Aligner kommer du inte att uppleva allvarliga biverkningar av behandlingen. Om du inte haft tandställnig tidigare, kan det kännas lite ovant, speciellt under den första tiden då dina tänder kan kännas ömma när tandställningen börjar flytta tänderna till önskad position. 

Redigera Radera

Liksom vid vanlig tandreglering kan tänderna falla tillbaka till utgångspositionen om du inte är noga med att underhålla den nya positionen efter tandläkarens anvisningar. Tänderna kan dra sig tillbaka efter månader eller år. Därför är det viktigt att du underhåller den önskade positionen som tänderna har uppnått. Det finns två möjligheter för förebyggande: 

 • Du sätter fast en tunn metalltråd på baksidan av dina korrigerade tänder. Denna tråd håller fast tänderna i den önskade positionen så att de inte drar sig tillbaka. Tråden syns inte och ska bäras resten av livet för att förhindra att tänderna vandrar tillbaka. 
 • Du kan använda en skena nattetid, som håller fast tänderna i den önskade uppnådda positionen. Denna skena slits och ska bytas ut regelbundet med den extra utgift som förknippas med detta. 
Redigera Radera

I början är det vanligt att ditt tal påverkas av att ha skenan i munnen, då den tar mer plats än du är van vid. Vidare kan du i början av behandlingen uppleva en ökad mängd saliv i munnen som en följd av skenans närvaro. Detta är naturligt och kommer att avta när kroppen har vant sig vid att ha en Inman Aligner. Det uppstår helt enkelt på grund av att det uppfattas som mat när man har främmande saker i munnen, vilket sätter igång salivproduktionen. Kroppen lär sig efter en tid att så inte är fallet.

Redigera Radera

Inman Aligner är en skonsam form av tandreglering av de främre 6 tänderna i din mun. En Inman Aligner skadar inte dina tänder. Den ger endast ett omsorgsfullt tryck på dina tänder för att ge dig en mer optimalt rak uppsättning tänder. 

Redigera Radera

Alla tandläkare som erbjuder behandling med Inman Aligner ska vara certifierade för att använda behandlingsystemet. Du kan se en lista över certifierade Inman Aligner-tandläkare här. Annars kan du söka efter en mottagning och välja Inman Aligner som kompetens under Hitta tandläkare-sektionen

En Inman Aligner kan kopieras olovligen, och en oäkta Inman Aligner verkar inte korrekt och långt ifrån så effektivt som den äkta varan. Det beror på Inman Alignerens komplexa uppbyggnad. Du kan följa nedanstående steg för att säkra att det är en äkta Inman Aligner:

 • Laseringravering i ramen: En äkta Inman Aligner görs med laseringravering på metallramen på sidan som är in mot kinden. På den oäkta kopian används ofta en billig silverlödning för att förbinda ramen med tandbygeln, och det är inte optimalt eller korrekt. Denna silverlödning ger ofta en obehaglig metallsmak i munnen när lödningen löses upp. Vidare är silverlödningen klumpigare och byter efter en kort tid färg till grå-svart. 
 • Inman Aligner presentationslåda: En äkta Inman Aligner kommer alltid i en presentationslåda med en original-förvaringsask och patientinstruktioner. 
 • Tillverkad av ett certifierat Inman Aligner-laboratorium.
Redigera Radera

Inman Aligner har flera olika fördelar gentemot andra tandregleringsformer. Dessa är: 

 • Du uppnår riktigt fina resultat med endast en tandställning.
 • Snabba resultat (6-16 veckor).
 • Säker och mild reglering av dina främre tänder. 
 • Den sätts in och tas ut snabbt och lätt. 
 • Den är billigare än andra tandställningar.
 • En snabb tandreglering innan direkt eller indirekt bonding med komposite eller poslin (fasader).
Redigera Radera

Inman Aligner är endast avsedd för att korrigera de 6 främre tänderna i munnen, det är detta som är systemets främsta begränsning. Andra tandregleringstekniker är därför nödvändiga om du också ska korrigera dina hörntänder och kindtänder. Du kan läsa mer om de andra tandregleringsformerna här

Redigera Radera

I Sverige är Inman Aligner en ny teknik för tandreglering , men tekniken är baserad  på välkända principer. I USA har Inman Aligner använts i mer än 10 år. I England och USA får flera tusen patienter behandling med Inman Aligner varje år, och denna teknik används i stor utsträckning även i resten av Europa.

Fler och fler tandläkare i Sverige certifieras för att göra dessa behandlingar med Inman Aligner, och du kommer därför att uppleva att Inman Aligner används på många fler tandregleringskliniker än tidigare. Det finns över 300 certificerede Inman Aligner-tandläkare i Sverige.

Redigera Radera