Tandbölder

Syfte

Att dränera tand abscessen och fastställa orsaken.

Redigera Radera

Behandlingstid

Beroende på orsak och omfång.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos de flesta tandläkare, tandhygienister eller specialisttandläkare inom käkkirurgi. 

Redigera Radera

En tandböld (abscess) är en varsamling  som kan uppstå efter skada eller förfall av den inre delen av tanden, pulpan. Inflammationen kan också uppstå som en följd av bakterieanhopningar i tandköttsfickor och runt tänderna. En tandböld kan vanligtvis uppfattas som en mycket smärtsamt tillstånd. Inom ett par dagar,växer tandbölden sig större tills vävnaden är inte längre kan stå emot trycket. Då det går hål på tandbölden och inflammation kommer att rinna ut. När det har gått hål på tandbölden kommer smärtan att kontinuerligt minska och det område där tandbölden finns kommer mest upplevas som ömt.

Redigera Radera

Alla är i riskzonen för att få en tandböld men det är långt ifrån alla som får det. En tandböld uppstår i en död vävnad som är utsatt för bakterier. Bakterierna kommer att bilda ett inflammatoriskt tillstånd som orsakar symtom såsom svullnad, rodnad, värme och smärta. Bakteriell infektion av pulpan från skador byggs upp i vävnaden och benet kring rotspetsen och bildar en ficka vid tandroten. Om inte inflammationen dräneras utvecklas en tandböld vid rotspetsen.

Det finns olika faktorer som ökar risken för tandböld:

 • Ett försvagat immunförsvar och dålig hälsa, t.ex. sockersjuka (diabetes).
 • Icke underhållna tänder och brist på tandläkarbesök.
 • Tandrotsinflammation.
 • Parodontit.
 • Tandsprickning, t.ex. visdomständerna, då det ofta inte finns tillräcklig plats i käken. 
 • Obehandlade hål i tänderna (karies).
 • Knäckta tänder.
 • Sprickor i tänderna
 • Trauma.
 • En avslagen flisa.
 • Rökning, nedsatt blodtillförsel till vävnaderna.
 • Dålig kost.

Tandbölder utveckas i död vävnad och i tandköttsfickor med bakterier. De kan även uppstå om bakterier har möjlighet att tränga in i pulpan. 

Det är viktigt att fastställa orsaken till tandböld och behandla i tid. Om det inte behandlas kommer tandbölden ofta igen. Vidare finns det en risk att inflammationen sprider sig med blodomloppet till andra delar av kroppen, vilket kan vara ytterst allvarligt.

Redigera Radera

Ofta upptäckter du en tandböld genom att du känner spänning och bultande i det aktuella området i munnen. Om du trycker på området, kommer det kännas ömt och svullet. Huden kan också vara röd och varm, möjligen får du feber.
De typiska symtom som upplevs vid en tandböld är ihållande smärta, svullnad i kinden och känslighet vid kalla och varma temperaturer. Symtom som kan uppträda i samband med tandbölder är:

 • Ihållande, bultande tandvärk.
 • Svullnad i ansiktet, halsen eller kinden.
 • Rodnad.
 • En känsla av att det stramar i munnen.
 • Ömhet då du ska svälja och tugga.
 • Känslighet mot varma och kalla temperaturer.
 • Feber.
 • Ömhet och svullnad under käken eller i nacken.
 • Plötslig förekomst av illaluktande eller illasmakande vätska i munnen. 
 • Dåligt allmäntillstånd.

Om du upplever något av ovanstående symtom eller andra tecken på bildning av en tandböld rekommenderas att du  omedelbart kontaktar tandläkaren. Om du upplever nedsatt allmäntillstånd, feber och svullnad i ansikte eller kind, bör du också kontakta tandläkare, eller akuten om tandläkaren har stängt. symtomen kan vara en indikation på att det inflammatoriska tillståndet har spridit sig till käken och den omgivande vävnaden - eller i värsta fall till andra delar av kroppen via blodomloppet, vilket kan vara farligt. Du bör alltid kontakta tandläkare om du har tandböld.

Du kommer att märka att du genast blir bättre om tandbölden punkteras. Det är dock fortfarande viktigt att kontakta din tandläkare så den verkliga orsaken till tandbölden kan lokaliseras och behandlas.

Redigera Radera

Målet med behandlingen av en tandböld är att dränera bölden, ta bort infektionen och bestämma dess orsak. Inledningsvis går behandlingen ut på att avlägsna tandbölden genom att skapa utlopp för inflammationen, stoppa spridningen och bildandet av ytterligare inflammation. Man gör hål på tandbölden så att inflammationen kan rinna ut. Ibland kan det vara nödvändigt att bibehålla dräneringen under  en lång tid, varpå ett dräningsrör läggs in i tandbölden. Dräneringen ska bytas varje dag tillls inflammationen helt gått ur bölden. Därefter kan orsaken till tandbölden hittas och själva behandlingen påbörjas. Behandling av akut tandböld får ofta kompletteras med en form av antibiotika.

Orsaken till en tandböld kan ofta fastställas vid en allmän undersökning hos tandläkaren, ofta med hjälp av röntgenbilder. Valet av behandlingsmetod styrs av vad som orsakat bölden. Behandlingen kan exempelvis vara rotbehandling eller tandrensning, vid vilken tandköttsfickan rensas på bakterier. I vissa fall är det nödvändigt att dra ut den utsatta tanden, om det är där orsaken till bölden finns. 

Om tandbölden och orsaken till den tas bort i tid, kommer du vanligtvis inte uppleva bieffekter. Om inte tandbölden dräneras kan den bakteriella infektionen spridas till käken och andra delar av kroppen genom blodomloppet. Detta kan leda till blodförgiftning, vilket är ett livshotande tillstånd. Därför är det viktigt att uppsöka tandläkare, så att tandbölden och dess orsak kan behandlas och ytterligare komplikationer kan undvikas.

Om tandbölden spricker kommer smärtan att minska avsevärt. Det är dock fortfarande nödvändigt med behandling, då tandbölden och dess orsak inte försvinner utan behandling. 

Redigera Radera

Du bör alltid rådgöra med din tandläkare och boka tid om du har en tandböld. Under tiden kan du - om du vågar och kan få till det- själv sticka hål på bölden med en steriliserad nål för att lätta på trycket. Därefter ska du skölja munnen med väteperoxid eller klorhexidin som blandas med rent vatten för att minska risken för smittspridning. Därefter kommer tandläkaren att titta på tandbölden och dess orsak.

Medan området kring tandbölden läker rekommenderar ofta tandläkaren följande:

 • Skölj munnen med varmt saltvatten. Det kan lindra smärta och obehag. 
 • Ta smärtstillande medicin. Tandvärk kan lindras med Ibuprufen (Ipren) och Panodil. 

Du kan förhindra uppkomsten av tandbölder genom att upprätthålla en god munhygien och se till att gå till tandläkaren regelbundet. Detta är nödvändigt för att undvika, till exempel karies, tandlossning och parodontit, som ofta är orsaken till tandbölder. Du kan läsa mer om att upprätthålla en god munhygien här.

Redigera Radera