Parodontit

Syfte

Att behandla och förebygga tandlossning.

Redigera Radera

Behandlingstid

Kräver flera konsultationer.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos de flesta tandhygienister och tandläkare. 

Redigera Radera

Parodontit är en tandsjukdomar som först börjar som en inflammation i tandköttet och senare sprider sig till käkbenet. Grunden har alltså varit obehandlade tandköttsproblem som har spridit sig till de djupare vävnaderna. Långsamt har allvarlig gingivit resulterat i att de vävnader som fäster tanden har brutits ned och symtomen kan vara att tänderna lossnar och därefter kan falla ut. Tandköttet kan bli frisk igen efter behandling, men fästet och de ben med fibrer som stöder tanden är förlorade och kan inte återställas. Parodontit är en kronisk sjukdom som utvecklas lånsamt och det kommer alltid att finnas en risk för att sjukdomen kommer tillbaka - särskilt vid minsta försummelse av god munhälsa.

Redigera Radera

Parodontit är en vanlig åkomma där risken att få sjukdomen ökar med stigande ålder och bristande underhåll av munhygienen. Början av processen, gingivit, som orsakas av  bakterianhopningar i tandköttsfickorna och på tänderna vid tandköttskanten kan leda till tandlossning om inte tillståndet behandlas i tid. Djupet på tandköttsfickorna mäts med en sond för att se hur långt framskriden en eventuell parodontit är. Bakterier angriper tandens  och bryter långsamt ner vävnaden som fäster tanden till käkbenet. Detta medför en förlust av , en djupare tandköttsficka, benförlust samt till slut en lossad tand. Ju allvarligare parodontit desto djupare tandköttsfickor och desto allvarligare benförlust. Med andra ord: Resultatet blir att tänderna bara blir lösare och lösare och till slut faller ut eller måste avlägsnas.

Faktorer som ökar risken att utveckla parodontit:

 • Rökning.
 • Dålig munhygien.
 • Försvagat immunförsvar. 
 • Stress.
 • Arvsanlag.
 • Systemiska sjukdomar som t.ex. sockersjuka (diabetes).
 •  
Redigera Radera

Parodontit är en vidareutveckling av gingivit och därför kommer du att uppleva samma symptom som vid gingivit. Du kommer att märka att tandköttet är svullet, inflammerat, ömt och rödaktigt, samt kan ha en ökad tendens att blöda vid tandborstning och vid rengöring med tandstickor, tandtråd eller mellanrumsborste.

Det är sällsynt att upptäcka sjukdomen i ett inledande skede, då gingivit ofta obemärkt utvecklas till parodontit. Vid svår parodontit drar sig tandköttet tillbaka och synliggör tandroten. Vissa tycker att tänderna ändrar läge i munnen i takt med att tandköttsfickan fördjupas, benet försvinner och tänderna blir mer rörliga. Inflammationen kan också orsaka dålig andedräkt. Ju allvarligare parodontit du får, ju mer blottas tandhalsarna. Dina tänder kan också bli mer känsliga för kyla, värme, söta och sura livsmedel och drycker, och symtomen kommer att kännas som kort, skarp smärta.

Om du upplever ovanstående symtom bör du kontakta din tandläkare så att större skador kan förebyggas. 

Redigera Radera

För att tandsjukdomar ska kunna stoppas ska parodontit behandlas av en tandläkare. Det görs genom att tandsten och bakterier i tandköttsfickan, på tänderna och tyggytorna avlägsnas. Även rotytor blir rengjorda. Det kan vara nödvändigt med en lokalbedövning om ditt tandkött är ömt. Efter behandlingen är det viktigt att du ser till att behålla en god munhygien så att tandsjukdomar inte utvecklas ytterligare. Du kan läsa mer om god munhygien här. Du kan alltid fråga din tandläkare eller tandhygienist om råd. De kan hänvisa till särskilda tekniker och instrument som är nödvändiga för rengöringen av dina tänder.

I vissa fall kan tandläkaren kirurgiskt återuppbygga det förlorade tandfästet - i synnerhet om endast ett fåtal tänder drabbats av allvarlig parodontit.

Om det rör sig om mycket djupa tandköttsfickor kan en tandköttsoperation vara nödvändig för att stoppa sjukdomens vidareutveckling. Ingreppet görs under lokalbedövning och ger inget större obehag efteråt. 

Om tänderna har förlorats till följd av parodontit är tillverkning av helprotes ofta lösningen för att ersätta förlorade tänder. En annan lösning kan vara implantat och tillhörande brygga.

Nedan visas före- och efter bilder av en patient som blivit behandlad för parodontit.

Redigera Radera

Parodontit är en kronisk sjukdom, därför kommer det alltid att finnas en risk att sjukdomen kommer tillbaka. Detta gäller särskilt om tänderna försummas det minsta med dålig, suboptimal munhygien.

För att förhindra parodontit bör du:

 • Upprätthålla en korrekt och god munhygien genom att följa tandläkarens eller tandhygienistens instruktioner, borsta tänderna och rengöra tandmellanrum med tandtråd, tandstickor eller interdentalborstar.
 • Gå regelbundet på förebyggande undersökning hos tandläkare eller tandhygienist. De följer upp en möjlig utveckling av parodontit, vanligen genom att ta ytterligare röntgenbilder och mäta tandköttsfickornas djup.
 • Få regelbunden förebyggande parodontitbehandling hos tandläkare eller tandhygienist. 
 • Undvik rökning. 

Om du inte upprätthåller en god munhygien kommer parodontitbehandlingen endast fungera som ett ingrepp som sänker farten på sjukdomen - men inte stoppa den. Det är därför nödvändigt att du sköter om dina tänder och följer de riktlinjer som din tandläkare ger dig. 

Redigera Radera